Promocja książki „Niepospolite ruszenie słów. Liryka Heleny Raszki w zbliżeniach i przekrojach”

Spotkanie z autorami książki, która jest zbiorowym dziełem interpretatorów twórczości poetyckiej Heleny Raszki, przed szóstą rocznicą Jej śmierci, przypadającą 17 maja 2022 roku.

Czytaj więcej